The easiest way to skyrocket your YouTube subscribers
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

Real Women - Beauty Through The Decades The Realistic Way

Follow
Karolina Żebrowska

To be frank, it was supposed to be just another "Beauty Through The Decades" video. I saw lots of them already, but they all have seemed to show beauty standards in a very stereotypical and popculture way, so I wanted to do a more historically accurate one. As I was doing some research, I became more and more aware that beautiful faces and fashion we see on the photos, ads and fashion plates are just an idealistic version of reality. So here's to reality.

NOTES:
It was hard for me to make this video universal and find some papers referring to the whole Europe or even the whole world, so the numbers I used may be a little misleading. To make it clear:
40% of women in factories (1901) refers to Great Britain only
one out of nine women working in domestic service refers to Russia.
If you know any other specific numbers referring to a wider cultural context I'd be more than greatful.

[POLISH] "Prawdziwe kobiety"

Szczerze mówiąc, miało to być kolejne wideo "Piękno przez dziesięciolecia". Widziałam już ich wiele, ale wszystkie one wydają się pokazywać standardy urody w bardzo stereotypowy i popkulturowy sposób, więc chciałam zrobić bardziej dokładny historycznie film. Kiedy przeprowadzałam badania, coraz lepiej zdawałam sobie sprawę, że piękne twarze i moda, które widzimy na zdjęciach, reklamach i płytach modowych, to tylko idealistyczna wersja rzeczywistości. A więc jak było naprawdę.

UWAGI:
Trudno było mi uczynić to wideo uniwersalnym i znaleźć jakieś dokumenty odnoszące się do całej Europy, a nawet całego świata, więc liczby, których użyłam, mogą być trochę mylące. Żeby było jasne:
40% kobiet w fabrykach (1901) odnosi się tylko do Wielkiej Brytanii
jedna z dziewięciu kobiet pracujących w służbie domowej odnosi się do Rosji.
Jeśli znasz jakieś inne konkretne liczby odnoszące się do szerszego kontekstu kulturowego, byłabym więcej niż wdzięczna za informacje.

______
Visit my blog:
http://www.domowakostiumologia.blogsp...

posted by swetasingh2z


FunnyDog.TV © | 2014-2021
Best funny dogs videos.
Powered by Google Map
Powered by Wikipedia API
Powered by YouTube API